Disney100: The Concert

Bill.: 650-1250,- + avg.
20% rabatt til barn under 12 år.

Aldersgrense: Ingen (barn under 15 år må være i følge med en voksen)